Kermanshah 81 -

# Name W L RB B AV
1. Mohsen Rahimi 7 1 0 0 31
2. Babak Moradi 6 2 0 0 28
3. Hesam Sarvi 5 2 0 0 15
4. Ehsan Eghbali 5 2 0 0 11
5. Yousof Sariri 4 2 0 0 13
6. Iman Ghobadi 4 2 0 0 5
7. Peiman Shahouneh 3 2 0 0 5
8. Yazdan Jalilian 3 2 0 0 3
9. Arian Tavakoli 3 2 0 0 0
10. Bahman Gharaveisi 3 2 0 0 -5
11. Ehsan Rizandeh 2 2 0 0 5
12. Mohammad Naderi 2 2 0 0 3
13. Reza Haji Zadeh Mo 2 2 0 0 0
14. Kaveh Karimi 2 2 0 0 -2
15. Behzad Panjeh Zade 2 2 0 0 -3
16. Alireza Solgi 2 2 0 0 -4
17. Asghar Solgi 1 2 0 0 1
18. Behrouz Kahrizi 1 2 0 0 -1
19. Ghasem Fallahi 1 2 0 0 -4
20. Hazhir Ataei 1 2 0 0 -4
21. Yahya Almasi 1 2 0 0 -4
22. Shahram Darestani 1 2 0 0 -5
23. Abdolreza Darestan 1 2 0 0 -6
24. Farshad Safaei 1 2 0 0 -11
25. Ehsan Moradi 0 2 0 0 -6
26. Amin Naderi 0 2 0 0 -7
27. Asghar Salimi 0 2 0 0 -7
28. Nader Shiani 0 2 0 0 -7
29. Bahram karbasi 0 2 0 0 -10
30. Majid Bakyar 0 2 0 0 -10
31. Soheil kiani 0 2 0 0 -10
32. Houman Khatami 0 2 0 0 -14
8. Round : 22/12/2017 22:00
T1 Mohsen Rahimi 9 - 8 Babak Moradi
7. Round : 22/12/2017 16:00
T1 Ehsan Eghbali 7 - 9 Babak Moradi
T2 Hesam Sarvi 7 - 9 Mohsen Rahimi
6. Round : 22/12/2017 15:00
T1 Hesam Sarvi 9 - 7 Yousof Sariri
T2 Iman Ghobadi 5 - 9 Mohsen Rahimi
T3 Ehsan Eghbali 9 - 8 Babak Moradi
5. Round : 22/12/2017 14:00
T1 Hesam Sarvi 2 - 9 Babak Moradi
T2 Peiman Shahou 2 - 9 Mohsen Rahimi
T3 Yazdan Jalili 2 - 9 Ehsan Eghbali
T4 Bahman Gharav 4 - 9 Iman Ghobadi
T5 Arian Tavakol 5 - 9 Yousof Sariri
4. Round : 22/12/2017 12:00
T1 Peiman Shahou 7 - 9 Hesam Sarvi
T2 Mohsen Rahimi 7 - 9 Babak Moradi
T3 Alireza Solgi 3 - 9 Ehsan Eghbali
T4 Iman Ghobadi 9 - 2 Mohammad Nade
T5 Bahman Gharav 9 - 6 Ehsan Rizande
T6 Reza Haji Zad 7 - 9 Arian Tavakol
T7 Yazdan Jalili 9 - 3 Behzad Panjeh
T8 Kaveh Karimi 5 - 9 Yousof Sariri
3. Round : 22/12/2017 11:00
T1 Hesam Sarvi 9 - 2 Ehsan Eghbali
T2 Peiman Shahou 9 - 6 Behzad Panjeh
T3 Bahman Gharav 0 - 9 Babak Moradi
T4 Mohsen Rahimi 9 - 0 Kaveh Karimi
T5 Yazdan Jalili 9 - 7 Asghar Solgi
T6 Ghasem Fallah 4 - 9 Reza Haji Zad
T7 Iman Ghobadi 9 - 6 Farshad Safae
T8 Alireza Solgi 9 - 8 Shahram Dares
T9 Behrouz Kahri 4 - 9 Mohammad Nade
T10 Yahya Almasi 6 - 9 Yousof Sariri
T11 Ehsan Rizande 9 - 3 Abdolreza Dar
T12 Hazhir Ataei 4 - 9 Arian Tavakol
2. Round : 22/12/2017 09:00
T1 Bahman Gharav 9 - 5 Ghasem Fallah
T2 Peiman Shahou 9 - 5 Behrouz Kahri
T3 Hazhir Ataei 6 - 9 Behzad Panjeh
T4 Yahya Almasi 7 - 9 Ehsan Eghbali
T5 Yazdan Jalili 6 - 9 Kaveh Karimi
T6 Shahram Dares 4 - 9 Hesam Sarvi
T7 Yousof Sariri 4 - 9 Babak Moradi
T8 Arian Tavakol 0 - 9 Mohsen Rahimi
T9 Mohammad Nade 9 - 3 Bahram karbas
T10 Reza Haji Zad 9 - 8 Asghar Salimi
T11 Iman Ghobadi 9 - 7 Majid Bakyar
T12 Asghar Solgi 9 - 5 Amin Naderi
T13 Farshad Safae 9 - 8 Ehsan Moradi
T14 Nader Shiani 4 - 9 Abdolreza Dar
T15 Soheil kiani 7 - 9 Alireza Solgi
T16 Ehsan Rizande 9 - 0 Houman Khatam
1. Round :
T1 Iman Ghobadi 1 - 9 Hesam Sarvi
T2 Ghasem Fallah 9 - 4 Abdolreza Dar
T3 Asghar Solgi 8 - 9 Shahram Dares
T4 Soheil kiani 1 - 9 Behrouz Kahri
T5 Hazhir Ataei 9 - 5 Bahram karbas
T6 Nader Shiani 7 - 9 Bahman Gharav
T7 Yahya Almasi 9 - 8 Alireza Solgi
T8 Ehsan Rizande 2 - 9 Peiman Shahou
T9 Yazdan Jalili 9 - 4 Ehsan Moradi
T10 Houman Khatam 4 - 9 Babak Moradi
T11 Farshad Safae 0 - 9 Yousof Sariri
T12 Mohammad Nade 8 - 9 Mohsen Rahimi
T13 Arian Tavakol 9 - 3 Asghar Salimi
T14 Majid Bakyar 1 - 9 Kaveh Karimi
T15 Amin Naderi 6 - 9 Behzad Panjeh
T16 Reza Haji Zad 5 - 9 Ehsan Eghbali

Share