The 31th Sanandaj Backgammon Tournament -

# Name W L RB B AV
1. Nima Aghili 4 1 0 0 12
2. nima mohamadi 4 1 0 0 11
3. Aryan fatahi 4 1 0 0 7
4. Sirwan heidari 2 2 0 1 -1
5. milad khodamoradi 2 2 0 0 12
6. Shirko Khodajouei 2 2 0 0 -3
7. RAHMAT GAROUSI 1 2 0 0 -2
8. kamran rahimy 1 2 0 0 -3
9. payam farajolahi 1 2 0 0 -5
10. vorya fatahi 0 2 0 0 -6
11. kamyar rahimy 0 2 0 0 -11
12. Salah Saadvand 0 2 0 0 -11
5. Round : 10/11/2017 12:00
T1 Aryan fatahi 9 - 8 nima mohamadi
T2 Sirwan heidar 2 - 9 Nima Aghili
4. Round : 10/11/2017 11:00
T1 Sirwan heidar 8 - 9 nima mohamadi
T2 Aryan fatahi 9 - 8 milad khodamo
T3 Shirko Khodaj 3 - 9 Nima Aghili
3. Round : 10/11/2017 10:00
T1 milad khodamo 7 - 9 nima mohamadi
T2 RAHMAT GAROUS 3 - 9 Nima Aghili
T3 Shirko Khodaj 9 - 3 kamran rahimy
T4 Aryan fatahi 9 - 7 payam farajol
Sit-out : Sirwan heidari
2. Round : 10/11/2017 09:00
T1 milad khodamo 9 - 3 Shirko Khodaj
T2 Sirwan heidar 9 - 7 kamran rahimy
T3 RAHMAT GAROUS 8 - 9 nima mohamadi
T4 vorya fatahi 8 - 9 Nima Aghili
T5 kamyar rahimy 3 - 9 payam farajol
T6 Aryan fatahi 9 - 3 Salah Saadvan
1. Round :
T1 Sirwan heidar 9 - 4 Salah Saadvan
T2 RAHMAT GAROUS 9 - 4 vorya fatahi
T3 Aryan fatahi 6 - 9 Shirko Khodaj
T4 payam farajol 0 - 9 milad khodamo
T5 Nima Aghili 1 - 9 nima mohamadi
T6 kamyar rahimy 4 - 9 kamran rahimy

Share