Tehran online 4 -

# Name W L RB B AV
1. omidiran 7 0 0 1 105
2. Omid Mansouri 4 2 0 2 30
3. Ali Bagheri 4 2 0 1 30
4. Nosrat 4 2 0 0 30
5. Amir Talaei 3 2 0 0 15
6. Hasan Ahmadi 3 2 0 0 15
7. Kaveh Farahani 2 2 0 1 0
8. ali ghiasi 2 2 0 0 0
9. Matin safakhah 2 2 0 0 0
10. Mohamadamin Zakari 2 2 0 0 0
11. Parviz Roshani 2 2 0 0 0
12. amir moradi 1 2 0 0 -15
13. Bahram Farahani 1 2 0 0 -15
14. Hamid Bagheri 1 2 0 0 -15
15. MAJID GHIASI 1 2 0 0 -15
16. Zaj 1 2 0 0 -15
17. Amirhosin Rahmani 0 2 0 0 -30
18. Farhadsa 0 2 0 0 -30
19. Masih Sharafi 0 2 0 0 -30
20. mehdi bagheri 0 2 0 0 -30
21. Mehdi Moghadam 0 2 0 0 -30
8. Round : 12/12/2017 22:00
T1 Omid Mansouri 0 - 15 omidiran
7. Round : 11/12/2017 23:00
T1 Ali Bagheri 0 - 15 omidiran
Sit-out : Omid Mansouri
6. Round : 10/12/2017 23:00
T1 Omid Mansouri 0 - 15 omidiran
T2 Nosrat 0 - 15 Ali Bagheri
5. Round : 09/12/2017 12:00
T1 Nosrat 15 - 0 Amir Talaei
T2 Hasan Ahmadi 0 - 15 Ali Bagheri
T3 Kaveh Farahan 0 - 15 Omid Mansouri
Sit-out : omidiran
4. Round : 03/12/2017 08:00
T1 Kaveh Farahan 0 - 15 omidiran
T2 Nosrat 15 - 0 Parviz Roshan
T3 Hasan Ahmadi 15 - 0 Mohamadamin Z
T4 ali ghiasi 0 - 15 Amir Talaei
T5 Matin safakha 0 - 15 Ali Bagheri
Sit-out : Omid Mansouri
3. Round : 21/11/2017 00:00
T1 Hasan Ahmadi 0 - 15 Kaveh Farahan
T2 Parviz Roshan 0 - 15 omidiran
T3 Ali Bagheri 0 - 15 Omid Mansouri
T4 amir moradi 0 - 15 Amir Talaei
T5 ali ghiasi 15 - 0 Zaj
T6 Hamid Bagheri 0 - 15 Matin safakha
T7 Nosrat 15 - 0 MAJID GHIASI
T8 Mohamadamin Z 15 - 0 Bahram Faraha
2. Round : 11/11/2017 21:00
T1 amir moradi 0 - 15 Parviz Roshan
T2 Zaj 0 - 15 Omid Mansouri
T3 Hasan Ahmadi 15 - 0 ali ghiasi
T4 Mohamadamin Z 0 - 15 Kaveh Farahan
T5 Bahram Faraha 0 - 15 omidiran
T6 Matin safakha 15 - 0 Amirhosin Rah
T7 Masih Sharafi 0 - 15 MAJID GHIASI
T8 Nosrat 15 - 0 Farhadsa
T9 Hamid Bagheri 15 - 0 mehdi bagheri
T10 Mehdi Moghada 0 - 15 Amir Talaei
Sit-out : Ali Bagheri
1. Round :
T1 amir moradi 15 - 0 Nosrat
T2 Mohamadamin Z 15 - 0 Amir Talaei
T3 Bahram Faraha 15 - 0 Matin safakha
T4 Zaj 15 - 0 mehdi bagheri
T5 ali ghiasi 15 - 0 Hamid Bagheri
T6 Hasan Ahmadi 15 - 0 Farhadsa
T7 Mehdi Moghada 0 - 15 omidiran
T8 Masih Sharafi 0 - 15 Parviz Roshan
T9 Amirhosin Rah 0 - 15 Omid Mansouri
T10 MAJID GHIASI 0 - 15 Ali Bagheri
Sit-out : Kaveh Farahani

Share