Tehran online 4 -

# Name W L RB B AV
1. Hasan Ahmadi 2 0 0 0 30
2. Omid Mansouri 2 0 0 0 30
3. omidiran 2 0 0 0 30
4. Parviz Roshani 2 0 0 0 30
5. Ali Bagheri 1 0 0 1 15
6. Kaveh Farahani 1 0 0 1 15
7. ali ghiasi 1 1 0 0 0
8. amir moradi 1 1 0 0 0
9. Amir Talaei 1 1 0 0 0
10. Bahram Farahani 1 1 0 0 0
11. Hamid Bagheri 1 1 0 0 0
12. MAJID GHIASI 1 1 0 0 0
13. Mohamadamin Zakari 1 1 0 0 0
14. Nosrat 1 1 0 0 0
15. Zaj 1 1 0 0 0
16. Amirhosin Rahmani 0 1 0 0 -15
17. Matin safakhah 0 1 0 0 -15
18. Farhadsa 0 2 0 0 -30
19. Masih Sharafi 0 2 0 0 -30
20. mehdi bagheri 0 2 0 0 -30
21. Mehdi Moghadam 0 2 0 0 -30
2. Round : 11/11/2017 21:00
T1 amir moradi 0 - 15 Parviz Roshan
T2 Zaj 0 - 15 Omid Mansouri
T3 Hasan Ahmadi 15 - 0 ali ghiasi
T4 Mohamadamin Z 0 - 15 Kaveh Farahan
T5 Bahram Faraha 0 - 15 omidiran
T6 Matin safakha 0 - 0 Amirhosin Rah
T7 Masih Sharafi 0 - 15 MAJID GHIASI
T8 Nosrat 15 - 0 Farhadsa
T9 Hamid Bagheri 15 - 0 mehdi bagheri
T10 Mehdi Moghada 0 - 15 Amir Talaei
Sit-out : Ali Bagheri
1. Round :
T1 amir moradi 15 - 0 Nosrat
T2 Mohamadamin Z 15 - 0 Amir Talaei
T3 Bahram Faraha 15 - 0 Matin safakha
T4 Zaj 15 - 0 mehdi bagheri
T5 ali ghiasi 15 - 0 Hamid Bagheri
T6 Hasan Ahmadi 15 - 0 Farhadsa
T7 Mehdi Moghada 0 - 15 omidiran
T8 Masih Sharafi 0 - 15 Parviz Roshan
T9 Amirhosin Rah 0 - 15 Omid Mansouri
T10 MAJID GHIASI 0 - 15 Ali Bagheri
Sit-out : Kaveh Farahani

Share