Kermanshah-kordestan -

# Name W L RB B AV
1. Abdolreza Darestan 0 0 0 0 0
2. Akbar Salimi 0 0 0 0 0
3. Alireza Solgi 0 0 0 0 0
4. Amin Naderi 0 0 0 0 0
5. Amir Golegolab 0 0 0 0 0
6. Arian Tavakoli 0 0 0 0 0
7. Babak Moradi 0 0 0 0 0
8. Bahman Gharaveisi 0 0 0 0 0
9. Bahram karbasi 0 0 0 0 0
10. Behzad Panjeh Zade 0 0 0 0 0
11. Hosein Moradi 0 0 0 0 0
12. Keivan Fattahi 0 0 0 0 0
13. Majid Bakyar 0 0 0 0 0
14. Peiman Shahouneh 0 0 0 0 0
15. Shahram Darestani 0 0 0 0 0

Share