Kermanshah 70 -

# Name W L RB B AV
1. Shahram Darestani 7 1 0 1 25
2. Soheil kiani 7 2 0 0 26
3. Farshad Safaei 5 2 0 0 14
4. Babak Moradi 4 2 0 0 15
5. Mostafa Zabayehi 4 2 0 0 11
6. Yahya Almasi 4 2 0 0 4
7. Asghar Salimi 3 2 0 0 8
8. Hamzeh Heidari 3 2 0 0 6
9. Farid Azadi 3 2 0 0 5
10. Majid Ghal'ehei 3 2 0 0 5
11. Peiman Shahouneh 2 2 0 0 3
12. Masoud Sarab Khosk 2 2 0 0 0
13. Mohammad Shiani 2 2 0 0 0
14. Alireza Solgi 2 2 0 0 -1
15. Amir Golegolab 2 2 0 0 -4
16. Behzad Panjeh Zade 2 2 0 0 -5
17. Abdolreza Darestan 1 2 0 0 1
18. Reza Haji Zadeh Mo 1 2 0 0 -1
19. Ghasem Fallahi 1 2 0 0 -5
20. Akbar Salimi 1 2 0 0 -6
21. Amin Naderi 1 2 0 0 -6
22. Hazhir Atari 1 2 0 0 -7
23. Keivan Fattahi 1 2 0 0 -7
24. Hesam Sarvi 1 2 0 0 -15
25. Behrouz Kahrizi 0 2 0 0 -5
26. Majid Bakyar 0 2 0 0 -6
27. Bahram karbasi 0 2 0 0 -7
28. Yousof Sariri 0 2 0 0 -7
29. Bahman Gharaveisi 0 2 0 0 -9
30. Mohsen Rahimi 0 2 0 0 -10
31. Hamed Darestani 0 2 0 0 -11
32. Payam Jasemi 0 2 0 0 -11
9. Round : 02/09/2017 09:00
T1 Soheil kiani 8 - 9 Shahram Dares
8. Round : 02/09/2017 09:00
T1 Soheil kiani 9 - 5 Shahram Dares
7. Round : 01/09/2017 16:00
T1 Soheil kiani 9 - 4 Farshad Safae
Sit-out : Shahram Darestani
6. Round : 01/09/2017 15:00
T1 Yahya Almasi 0 - 9 Farshad Safae
T2 Soheil kiani 9 - 2 Babak Moradi
T3 Shahram Dares 9 - 1 Mostafa Zabay
5. Round : 01/09/2017 13:00
T1 Soheil kiani 3 - 9 Shahram Dares
T2 Farid Azadi 8 - 9 Farshad Safae
T3 Majid Ghal'eh 0 - 9 Babak Moradi
T4 Yahya Almasi 9 - 8 Asghar Salimi
T5 Hamzeh Heidar 1 - 9 Mostafa Zabay
4. Round : 01/09/2017 12:00
T1 Soheil kiani 9 - 2 Mostafa Zabay
T2 Babak Moradi 8 - 9 Shahram Dares
T3 Farid Azadi 9 - 2 Alireza Solgi
T4 Amir Golegola 2 - 9 Farshad Safae
T5 Majid Ghal'eh 9 - 1 Peiman Shahou
T6 Yahya Almasi 9 - 2 Masoud Sarab
T7 Mohammad Shia 3 - 9 Hamzeh Heidar
T8 Behzad Panjeh 3 - 9 Asghar Salimi
3. Round : 01/09/2017 10:00
T1 Amir Golegola 6 - 9 Babak Moradi
T2 Mohammad Shia 5 - 9 Mostafa Zabay
T3 Soheil kiani 9 - 4 Behzad Panjeh
T4 Alireza Solgi 4 - 9 Shahram Dares
T5 Ghasem Fallah 6 - 9 Farid Azadi
T6 Farshad Safae 9 - 3 Akbar Salimi
T7 Peiman Shahou 9 - 4 Hazhir Atari
T8 Yahya Almasi 9 - 5 Keivan Fattah
T9 Majid Ghal'eh 9 - 8 Reza Haji Zad
T10 Amin Naderi 3 - 9 Masoud Sarab
T11 Hesam Sarvi 0 - 9 Asghar Salimi
T12 Hamzeh Heidar 9 - 6 Abdolreza Dar
2. Round : 01/09/2017 09:00
T1 Farid Azadi 3 - 9 Shahram Dares
T2 Hazhir Atari 5 - 9 Babak Moradi
T3 Amin Naderi 8 - 9 Mohammad Shia
T4 Peiman Shahou 8 - 9 Behzad Panjeh
T5 Soheil kiani 9 - 5 Masoud Sarab
T6 Hesam Sarvi 0 - 9 Mostafa Zabay
T7 Alireza Solgi 9 - 1 Asghar Salimi
T8 Amir Golegola 9 - 7 Abdolreza Dar
T9 Hamzeh Heidar 9 - 2 Bahman Gharav
T10 Mohsen Rahimi 6 - 9 Farshad Safae
T11 Yahya Almasi 9 - 2 Hamed Daresta
T12 Yousof Sariri 4 - 9 Akbar Salimi
T13 Behrouz Kahri 7 - 9 Keivan Fattah
T14 Ghasem Fallah 9 - 8 Majid Bakyar
T15 Majid Ghal'eh 9 - 3 Bahram karbas
T16 Payam Jasemi 7 - 9 Reza Haji Zad
1. Round :
T1 Mohammad Shia 9 - 0 Payam Jasemi
T2 Hamed Daresta 5 - 9 Amir Golegola
T3 Soheil kiani 9 - 8 Bahram karbas
T4 Farid Azadi 9 - 7 Yousof Sariri
T5 Peiman Shahou 9 - 2 Farshad Safae
T6 Yahya Almasi 3 - 9 Abdolreza Dar
T7 Hazhir Atari 9 - 7 Bahman Gharav
T8 Majid Ghal'eh 8 - 9 Amin Naderi
T9 Ghasem Fallah 6 - 9 Hesam Sarvi
T10 Behrouz Kahri 6 - 9 Alireza Solgi
T11 Mohsen Rahimi 2 - 9 Babak Moradi
T12 Majid Bakyar 4 - 9 Mostafa Zabay
T13 Reza Haji Zad 7 - 9 Shahram Dares
T14 Akbar Salimi 4 - 9 Masoud Sarab
T15 Hamzeh Heidar 7 - 9 Asghar Salimi
T16 Keivan Fattah 4 - 9 Behzad Panjeh

Share