Tehran 78 - جام اَمُرداد (مشورتی) -

# Name W L RB B AV
1. Roshani-Banoo 7 1 0 1 35
2. Parviz-Giti 6 2 0 1 34
3. IranNejad-Manouche 4 2 0 1 -4
4. MrM-Apameh 4 2 0 0 -7
5. Hasannia-Mojtabavi 3 2 0 1 5
6. Khalili-Tabatabaei 3 2 0 0 8
7. Kian-Sepideh 3 2 0 0 3
8. Mehdi-Kaveh 2 2 0 0 5
9. Ashkan-Banoo 2 2 0 0 1
10. OmidMansouri-AmirT 2 2 0 0 -5
11. Ghiasi-Shams 1 2 0 1 -12
12. Hesam-Bahareh 1 2 0 0 1
13. Farhad ESKANDARI 1 2 0 0 0
14. Sorena-Arash 1 2 0 0 -5
15. Zaj-Aylar 1 2 0 0 -11
16. Nazeri-Shahpanah 0 2 0 1 -6
17. koroushnia-Fahimi 0 2 0 0 -4
18. Aref-Farzan 0 2 0 0 -8
19. Jafari-Molaei 0 2 0 0 -9
20. Shahsavar-Shahsava 0 2 0 0 -9
21. Aidin-Arezoo 0 2 0 0 -12
9. Round : 06/08/2017 08:00
T1 Roshani-Banoo 13 - 10 Parviz-Giti
8. Round : 05/08/2017 18:00
T1 Roshani-Banoo 2 - 11 Parviz-Giti
7. Round : 04/08/2017 22:00
T1 IranNejad-Man 0 - 11 Roshani-Banoo
Sit-out : Parviz-Giti
6. Round : 04/08/2017 19:00
T1 IranNejad-Man 11 - 10 Hasannia-Mojt
T2 MrM-Apameh 1 - 11 Parviz-Giti
Sit-out : Roshani-Banoo
5. Round : 04/08/2017 17:00
T1 Hasannia-Mojt 7 - 11 Roshani-Banoo
T2 Khalili-Tabat 7 - 11 Parviz-Giti
T3 Kian-Sepideh 10 - 11 MrM-Apameh
Sit-out : IranNejad-Manouchehri
4. Round : 04/08/2017 15:00
T1 Roshani-Banoo 9 - 2 MrM-Apameh
T2 Mehdi-Kaveh 5 - 9 Kian-Sepideh
T3 IranNejad-Man 9 - 5 OmidMansouri-
T4 Ashkan-Banoo 1 - 9 Parviz-Giti
T5 Khalili-Tabat 9 - 0 Ghiasi-Shams
Sit-out : Hasannia-Mojtabavi
3. Round : 04/08/2017 12:00
T1 OmidMansouri- 0 - 9 Roshani-Banoo
T2 Hasannia-Mojt 9 - 5 Ghiasi-Shams
T3 Ashkan-Banoo 7 - 9 MrM-Apameh
T4 IranNejad-Man 9 - 5 Nazeri-Shahpa
T5 Sorena-Arash 5 - 9 Khalili-Tabat
T6 Hesam-Bahareh 6 - 9 Mehdi-Kaveh
T7 Farhad ESKAND 4 - 9 Kian-Sepideh
T8 Zaj-Aylar 0 - 9 Parviz-Giti
2. Round : 04/08/2017 11:00
T1 Hesam-Bahareh 8 - 9 MrM-Apameh
T2 Sorena-Arash 3 - 9 Ashkan-Banoo
T3 Nazeri-Shahpa 7 - 9 OmidMansouri-
T4 IranNejad-Man 0 - 9 Roshani-Banoo
T5 Hasannia-Mojt 9 - 6 Khalili-Tabat
T6 Jafari-Molaei 6 - 9 Zaj-Aylar
T7 Aidin-Arezoo 2 - 9 Mehdi-Kaveh
T8 koroushnia-Fa 7 - 9 Parviz-Giti
T9 Aref-Farzan 7 - 9 Kian-Sepideh
T10 Farhad ESKAND 9 - 1 Shahsavar-Sha
Sit-out : Ghiasi-Shams
1. Round :
T1 IranNejad-Man 9 - 2 Kian-Sepideh
T2 Sorena-Arash 9 - 4 Parviz-Giti
T3 Hesam-Bahareh 9 - 4 Zaj-Aylar
T4 Mehdi-Kaveh 8 - 9 Ghiasi-Shams
T5 Shahsavar-Sha 8 - 9 Roshani-Banoo
T6 koroushnia-Fa 7 - 9 Khalili-Tabat
T7 Aref-Farzan 3 - 9 MrM-Apameh
T8 Aidin-Arezoo 4 - 9 Ashkan-Banoo
T9 Farhad ESKAND 6 - 9 Hasannia-Mojt
T10 Jafari-Molaei 3 - 9 OmidMansouri-
Sit-out : Nazeri-Shahpanah

Share