Kermanshah 65 -

# Name W L RB B AV
1. Ali Fathi. 5 1 0 0 24
2. Hesam Sarvi 5 1 0 0 21
3. Amin Naderi 5 1 0 0 20
4. Kaveh Karimi 5 1 0 0 4
5. Babak Moradi 4 2 0 0 11
6. Bahram karbasi 4 2 0 0 7
7. Abdolreza Darestan 3 2 0 0 12
8. Masoud Sarab Khosk 3 2 0 0 7
9. Pouya Shekarian 3 2 0 0 1
10. Yousof Sariri 2 2 0 1 4
11. Hamzeh Heidari 2 2 0 0 8
12. Omid Farokhpey 2 2 0 0 3
13. Mostafa Zabayehi 2 2 0 0 -4
14. Alireza Solgi 2 2 0 0 -5
15. Yahya Almasi 2 2 0 0 -6
16. Mohsen Rahimi 1 2 0 1 -11
17. Asghar Salimi 1 2 0 0 2
18. Majid Ghal'ehei 1 2 0 0 1
19. Hadi Dezfouli Zade 1 2 0 0 -3
20. Akbar Salimi 1 2 0 0 -7
21. Hamed Darestani 1 2 0 0 -9
22. Houman Khatami 1 2 0 0 -9
23. Peiman Shahouneh 1 2 0 0 -10
24. Pouya Sedighi 1 2 0 0 -11
25. Behzad Panjeh Zade 0 2 0 0 -3
26. Navid Sovhani 0 2 0 0 -5
27. Ahmad Samavi 0 2 0 0 -6
28. Amir Azadi 0 2 0 0 -7
29. Behrouz Soltan Aba 0 2 0 0 -9
30. Touraj Safar Niaka 0 2 0 0 -9
31. Keivan Fattahi 0 2 0 0 -11
7. Round : 28/07/2017 17:00
T1 Amin Naderi 0 - 0 Kaveh Karimi
T2 Hesam Sarvi 0 - 0 Ali Fathi.
6. Round : 28/07/2017 16:00
T1 Hesam Sarvi 9 - 4 Bahram karbas
T2 Ali Fathi. 9 - 0 Kaveh Karimi
T3 Amin Naderi 9 - 6 Babak Moradi
5. Round : 28/07/2017 14:00
T1 Kaveh Karimi 9 - 8 Babak Moradi
T2 Amin Naderi 9 - 3 Pouya Shekari
T3 Ali Fathi. 9 - 5 Masoud Sarab
T4 Bahram karbas 9 - 2 Yousof Sariri
T5 Hesam Sarvi 9 - 4 Abdolreza Dar
4. Round : 28/07/2017 13:00
T1 Bahram karbas 4 - 9 Kaveh Karimi
T2 Hesam Sarvi 7 - 9 Babak Moradi
T3 Amin Naderi 9 - 5 Hamzeh Heidar
T4 Pouya Shekari 9 - 7 Omid Farokhpe
T5 Alireza Solgi 5 - 9 Masoud Sarab
T6 Ali Fathi. 9 - 1 Mostafa Zabay
T7 Mohsen Rahimi 2 - 9 Abdolreza Dar
T8 Yahya Almasi 2 - 9 Yousof Sariri
3. Round : 28/07/2017 11:00
T1 Amin Naderi 6 - 9 Bahram karbas
T2 Yahya Almasi 4 - 9 Babak Moradi
T3 Hesam Sarvi 9 - 8 Omid Farokhpe
T4 Abdolreza Dar 6 - 9 Kaveh Karimi
T5 Mohsen Rahimi 9 - 6 Houman Khatam
T6 Pouya Sedighi 2 - 9 Hamzeh Heidar
T7 Alireza Solgi 9 - 3 Hadi Dezfouli
T8 Akbar Salimi 2 - 9 Mostafa Zabay
T9 Peiman Shahou 2 - 9 Yousof Sariri
T10 Majid Ghal'eh 7 - 9 Ali Fathi.
T11 Asghar Salimi 3 - 9 Masoud Sarab
T12 Hamed Daresta 4 - 9 Pouya Shekari
2. Round : 28/07/2017 09:00
T1 Yahya Almasi 9 - 8 Asghar Salimi
T2 Majid Ghal'eh 4 - 9 Amin Naderi
T3 Peiman Shahou 3 - 9 Bahram karbas
T4 Alireza Solgi 0 - 9 Abdolreza Dar
T5 Akbar Salimi 6 - 9 Kaveh Karimi
T6 Ali Fathi. 8 - 9 Babak Moradi
T7 Omid Farokhpe 9 - 6 Yousof Sariri
T8 Hesam Sarvi 9 - 6 Masoud Sarab
T9 Navid Sovhani 6 - 9 Pouya Shekari
T10 Houman Khatam 9 - 6 Amir Azadi
T11 Behzad Panjeh 7 - 9 Mostafa Zabay
T12 Touraj Safar 8 - 9 Hamed Daresta
T13 Keivan Fattah 2 - 9 Hamzeh Heidar
T14 Hadi Dezfouli 9 - 3 Behrouz Solta
T15 Ahmad Samavi 4 - 9 Pouya Sedighi
Sit-out : Mohsen Rahimi
1. Round :
T1 Houman Khatam 0 - 9 Hesam Sarvi
T2 Pouya Sedighi 0 - 9 Asghar Salimi
T3 Hamed Daresta 4 - 9 Yahya Almasi
T4 Amin Naderi 9 - 4 Mostafa Zabay
T5 Peiman Shahou 9 - 6 Hadi Dezfouli
T6 Navid Sovhani 7 - 9 Ali Fathi.
T7 Mohsen Rahimi 2 - 9 Babak Moradi
T8 Alireza Solgi 9 - 7 Hamzeh Heidar
T9 Keivan Fattah 5 - 9 Abdolreza Dar
T10 Ahmad Samavi 8 - 9 Bahram karbas
T11 Touraj Safar 1 - 9 Majid Ghal'eh
T12 Akbar Salimi 9 - 6 Pouya Shekari
T13 Behrouz Solta 6 - 9 Omid Farokhpe
T14 Amir Azadi 5 - 9 Masoud Sarab
T15 Behzad Panjeh 8 - 9 Kaveh Karimi
Sit-out : Yousof Sariri

Share