Kermanshah 64 -

# Name W L RB B AV
1. Masoud Sarab Khosk 7 1 0 0 24
2. Keivan Fattahi 5 2 0 1 9
3. Omid Farokhpey 5 2 0 0 11
4. Babak Moradi 4 2 0 1 22
5. Amir Golegolab 4 2 0 0 11
6. Majid Ghal'ehei 3 2 0 1 3
7. Asghar Salimi 3 2 0 0 6
8. Behzad Panjeh Zade 3 2 0 0 6
9. Sajed Abasi 3 2 0 0 0
10. Bahram karbasi 2 2 0 0 -1
11. Ehsan Eghbali 2 2 0 0 -1
12. Arian Tavakoli 2 2 0 0 -4
13. Hamed Moradi 2 2 0 0 -4
14. Mehdi Jalilvand 1 2 0 1 -2
15. Hesam Sarvi 1 2 0 0 0
16. Ali Fathi. 1 2 0 0 -1
17. Meisam Abbasi 1 2 0 0 -2
18. Hazhir Atari 1 2 0 0 -3
19. Kaveh Karimi 1 2 0 0 -5
20. Abdolreza Darestan 1 2 0 0 -8
21. Yousof Sariri 1 2 0 0 -8
22. Peiman Shahouneh 0 2 0 0 -6
23. Mohsen Rahimi 0 2 0 0 -7
24. Soheil kiani 0 2 0 0 -8
25. Houman Khatami 0 2 0 0 -9
26. Mostafa Zabayehi 0 2 0 0 -11
27. Bahman Gharaveisi 0 2 0 0 -12
8. Round : 16/07/2017 15:00
T1 Keivan Fattah 7 - 9 Masoud Sarab
7. Round : 14/07/2017 18:00
T1 Omid Farokhpe 6 - 9 Keivan Fattah
T2 Masoud Sarab 9 - 8 Babak Moradi
6. Round : 14/07/2017 17:00
T1 Keivan Fattah 9 - 4 Majid Ghal'eh
T2 Omid Farokhpe 9 - 6 Masoud Sarab
T3 Amir Golegola 5 - 9 Babak Moradi
5. Round : 14/07/2017 14:00
T1 Keivan Fattah 0 - 9 Masoud Sarab
T2 Majid Ghal'eh 9 - 7 Asghar Salimi
T3 Omid Farokhpe 9 - 4 Behzad Panjeh
T4 Amir Golegola 9 - 6 Sajed Abasi
Sit-out : Babak Moradi
4. Round : 14/07/2017 12:00
T1 Keivan Fattah 9 - 7 Babak Moradi
T2 Masoud Sarab 9 - 5 Behzad Panjeh
T3 Mehdi Jalilva 4 - 9 Omid Farokhpe
T4 Majid Ghal'eh 9 - 5 Bahram karbas
T5 Ehsan Eghbali 3 - 9 Asghar Salimi
T6 Arian Tavakol 0 - 9 Amir Golegola
T7 Hamed Moradi 3 - 9 Sajed Abasi
3. Round : 14/07/2017 11:00
T1 Amir Golegola 5 - 9 Masoud Sarab
T2 Hamed Moradi 3 - 9 Behzad Panjeh
T3 Asghar Salimi 5 - 9 Babak Moradi
T4 Omid Farokhpe 9 - 6 Meisam Abbasi
T5 Arian Tavakol 9 - 4 Kaveh Karimi
T6 Hesam Sarvi 2 - 9 Majid Ghal'eh
T7 Ehsan Eghbali 9 - 5 Abdolreza Dar
T8 Bahram karbas 9 - 7 Hazhir Atari
T9 Mehdi Jalilva 9 - 1 Yousof Sariri
T10 Ali Fathi. 6 - 9 Sajed Abasi
Sit-out : Keivan Fattahi
2. Round : 14/07/2017 09:00
T1 Arian Tavakol 5 - 9 Hamed Moradi
T2 Ali Fathi. 6 - 9 Keivan Fattah
T3 Ehsan Eghbali 6 - 9 Amir Golegola
T4 Mehdi Jalilva 4 - 9 Asghar Salimi
T5 Hazhir Atari 4 - 9 Masoud Sarab
T6 Meisam Abbasi 8 - 9 Behzad Panjeh
T7 Abdolreza Dar 1 - 9 Babak Moradi
T8 Houman Khatam 7 - 9 Sajed Abasi
T9 Omid Farokhpe 9 - 2 Mostafa Zabay
T10 Bahram karbas 9 - 4 Mohsen Rahimi
T11 Soheil kiani 5 - 9 Yousof Sariri
T12 Peiman Shahou 5 - 9 Kaveh Karimi
T13 Hesam Sarvi 9 - 1 Bahman Gharav
Sit-out : Majid Ghal'ehei
1. Round :
T1 Arian Tavakol 9 - 5 Yousof Sariri
T2 Ali Fathi. 9 - 4 Majid Ghal'eh
T3 Hamed Moradi 9 - 5 Kaveh Karimi
T4 Bahram karbas 5 - 9 Abdolreza Dar
T5 Ehsan Eghbali 9 - 5 Soheil kiani
T6 Bahman Gharav 5 - 9 Amir Golegola
T7 Houman Khatam 2 - 9 Keivan Fattah
T8 Hesam Sarvi 8 - 9 Asghar Salimi
T9 Peiman Shahou 7 - 9 Masoud Sarab
T10 Omid Farokhpe 0 - 9 Babak Moradi
T11 Mostafa Zabay 5 - 9 Hazhir Atari
T12 Sajed Abasi 1 - 9 Behzad Panjeh
T13 Meisam Abbasi 9 - 7 Mohsen Rahimi
Sit-out : Mehdi Jalilvand

Share