77 teh - جام تیرگان -

# Name W L RB B AV
1. PARVIZ ROKH 7 1 0 1 27
2. SALAR RASOOLZADEH 6 2 0 1 23
3. Parviz Roshani 5 2 0 1 10
4. Mohamadreza Moienf 4 2 0 0 11
5. Amir Mojtabavi 4 2 0 0 10
6. Reza Shahabi 4 2 0 0 7
7. XG 3 2 0 0 16
8. Amir hasannia 3 2 0 0 9
9. saeed moosavi 3 2 0 0 7
10. MAJID GHIASI 3 2 0 0 -8
11. Amin Zajkani 2 2 0 0 11
12. Amir Mousavi jalal 2 2 0 0 5
13. Ali Nazeri 2 2 0 0 3
14. Masoud Koroush Nia 2 2 0 0 3
15. Alireza Tabatabaei 2 2 0 0 2
16. Apameh Zamani 1 2 0 0 2
17. Mohamadhosin Ebrah 1 2 0 0 -3
18. Arezoo Mohamadi 1 2 0 0 -7
19. milad shams 1 2 0 0 -7
20. Mehdi Moghadam 1 2 0 0 -10
21. Nima Shahsavar 1 2 0 0 -13
22. Aidin Mehtar 1 2 0 0 -15
23. Omid Irannejad 0 2 0 0 -3
24. Bahram Sepanta 0 2 0 0 -4
25. Jalil Khalili 0 2 0 0 -8
26. Amirhosin Rahmani 0 2 0 0 -10
27. Kaveh Farahani 0 2 0 0 -12
28. Kian Ghods 0 2 0 0 -14
29. Bahman Vahid 0 2 0 0 -15
30. Ali Bagheri 0 2 0 0 -17
9. Round : 12/07/2017 22:00
T1 SALAR RASOOLZ 6 - 11 PARVIZ ROKH
8. Round : 07/07/2017 23:00
T1 SALAR RASOOLZ 11 - 6 Parviz Roshan
Sit-out : PARVIZ ROKH
7. Round : 07/07/2017 22:00
T1 SALAR RASOOLZ 11 - 0 PARVIZ ROKH
Sit-out : Parviz Roshani
6. Round : 07/07/2017 21:00
T1 Reza Shahabi 9 - 11 Parviz Roshan
T2 SALAR RASOOLZ 11 - 8 Mohamadreza M
T3 Amir Mojtabav 8 - 11 PARVIZ ROKH
5. Round : 07/07/2017 18:00
T1 Mohamadreza M 3 - 11 PARVIZ ROKH
T2 SALAR RASOOLZ 11 - 8 saeed moosavi
T3 Amir Mojtabav 11 - 5 MAJID GHIASI
T4 Reza Shahabi 11 - 9 XG
T5 Parviz Roshan 11 - 9 Amir hasannia
4. Round : 07/07/2017 15:00
T1 Reza Shahabi 4 - 11 Mohamadreza M
T2 XG 0 - 11 PARVIZ ROKH
T3 Masoud Korous 6 - 11 Amir hasannia
T4 Amin Zajkani 10 - 11 saeed moosavi
T5 Amir Mojtabav 11 - 9 Ali Nazeri
T6 Amir Mousavi 10 - 11 MAJID GHIASI
T7 Parviz Roshan 11 - 3 Alireza Tabat
Sit-out : SALAR RASOOLZADEH
3. Round : 07/07/2017 12:00
T1 Mohamadreza M 11 - 9 saeed moosavi
T2 Reza Shahabi 11 - 7 Ali Nazeri
T3 Amir Mousavi 6 - 11 PARVIZ ROKH
T4 Amir hasannia 0 - 11 XG
T5 Amin Zajkani 11 - 4 Nima Shahsava
T6 Masoud Korous 11 - 3 Mehdi Moghada
T7 Mohamadhosin 7 - 11 Amir Mojtabav
T8 SALAR RASOOLZ 11 - 3 Aidin Mehtar
T9 Apameh Zamani 10 - 11 MAJID GHIASI
T10 Arezoo Mohama 8 - 11 Parviz Roshan
T11 milad shams 6 - 11 Alireza Tabat
2. Round : 07/07/2017 11:00
T1 Arezoo Mohama 6 - 11 saeed moosavi
T2 SALAR RASOOLZ 8 - 11 PARVIZ ROKH
T3 Apameh Zamani 7 - 11 Ali Nazeri
T4 Mohamadhosin 3 - 11 Amir hasannia
T5 Mohamadreza M 11 - 4 Parviz Roshan
T6 Amir Mousavi 11 - 4 Masoud Korous
T7 MAJID GHIASI 2 - 11 XG
T8 Kian Ghods 4 - 11 milad shams
T9 Jalil Khalili 6 - 11 Amir Mojtabav
T10 Kaveh Farahan 6 - 11 Mehdi Moghada
T11 Nima Shahsava 11 - 8 Bahram Sepant
T12 Aidin Mehtar 11 - 9 Omid Iranneja
T13 Amirhosin Rah 10 - 11 Reza Shahabi
T14 Amin Zajkani 11 - 0 Ali Bagheri
T15 Bahman Vahid 1 - 11 Alireza Tabat
1. Round :
T1 Amirhosin Rah 2 - 11 Mohamadhosin
T2 Amin Zajkani 5 - 11 Mohamadreza M
T3 milad shams 2 - 11 Amir hasannia
T4 Apameh Zamani 11 - 4 Mehdi Moghada
T5 Alireza Tabat 6 - 11 MAJID GHIASI
T6 Masoud Korous 11 - 4 Kaveh Farahan
T7 Nima Shahsava 2 - 11 XG
T8 SALAR RASOOLZ 11 - 10 Omid Iranneja
T9 Ali Bagheri 5 - 11 saeed moosavi
T10 Aidin Mehtar 2 - 11 Reza Shahabi
T11 Jalil Khalili 8 - 11 PARVIZ ROKH
T12 Kian Ghods 4 - 11 Parviz Roshan
T13 Amir Mousavi 11 - 7 Amir Mojtabav
T14 Bahman Vahid 6 - 11 Ali Nazeri
T15 Arezoo Mohama 11 - 10 Bahram Sepant

Share