Sonati 26 -

# Name W L RB B AV
1. Pouya Sedighi 6 1 0 1 19
2. Shahram Darestani 5 2 0 1 6
3. Erfan Asgari 3 2 0 1 -1
4. Ali Rahimi 3 2 0 0 5
5. Navid Sovhani 2 2 0 1 -3
6. Ali Saleh 2 2 0 0 -2
7. Kamran Sarvi 2 2 0 0 -3
8. Farshad Safaei 1 2 0 0 1
9. Hamed Darestani 1 2 0 0 0
10. Majid Yazdani 0 2 0 1 -7
11. Behnam Darestani 0 2 0 0 -4
12. Rasoul Rahimi 0 2 0 0 -4
13. Bahram Darestany 0 2 0 0 -7
8. Round : 23/06/2017 20:00
T1 Pouya Sedighi 5 - 0 Shahram Dares
7. Round : 23/06/2017 20:00
T1 Pouya Sedighi 5 - 2 Shahram Dares
6. Round : 23/06/2017 14:00
T1 Erfan Asgari 1 - 5 Shahram Dares
Sit-out : Pouya Sedighi
5. Round : 23/06/2017 13:00
T1 Pouya Sedighi 5 - 3 Ali Rahimi
T2 Navid Sovhani 1 - 5 Shahram Dares
Sit-out : Erfan Asgari
4. Round : 23/06/2017 12:00
T1 Erfan Asgari 2 - 5 Shahram Dares
T2 Kamran Sarvi 0 - 5 Ali Rahimi
T3 Pouya Sedighi 5 - 2 Ali Saleh
Sit-out : Navid Sovhani
3. Round : 23/06/2017 10:00
T1 Pouya Sedighi 3 - 5 Shahram Dares
T2 Erfan Asgari 5 - 4 Ali Rahimi
T3 Hamed Daresta 2 - 5 Navid Sovhani
T4 Kamran Sarvi 5 - 4 Farshad Safae
T5 Ali Saleh 5 - 2 Majid Yazdani
2. Round : 23/06/2017 09:00
T1 Hamed Daresta 4 - 5 Shahram Dares
T2 Farshad Safae 4 - 5 Ali Rahimi
T3 Kamran Sarvi 2 - 5 Pouya Sedighi
T4 Ali Saleh 5 - 3 Rasoul Rahimi
T5 Behnam Darest 4 - 5 Navid Sovhani
T6 Bahram Darest 3 - 5 Erfan Asgari
Sit-out : Majid Yazdani
1. Round :
T1 Hamed Daresta 5 - 1 Majid Yazdani
T2 Kamran Sarvi 5 - 1 Ali Saleh
T3 Navid Sovhani 2 - 5 Erfan Asgari
T4 Bahram Darest 0 - 5 Pouya Sedighi
T5 Ali Rahimi 5 - 3 Rasoul Rahimi
T6 Behnam Darest 2 - 5 Farshad Safae
Sit-out : Shahram Darestani

Share