Mashhad -

# Name W L RB B AV
1. Shayan Javaheri 3 0 0 1 6
2. Hesam faridad 2 1 0 1 4
3. Narges Javahery 2 1 0 2 1
4. Mahyar Seyedi 1 2 0 0 1
5. Ali Mohajer 1 2 0 0 -4
6. Morteza Hamami 1 2 0 0 -5
7. Ehsan Valian 0 2 0 1 -3
5. Round : 05/06/2017 11:00
T1 Hesam faridad 0 - 0 Shayan Javahe
Sit-out : Narges Javahery
4. Round : 05/06/2017 11:00
T1 Narges Javahe 1 - 5 Hesam faridad
Sit-out : Shayan Javaheri
3. Round : 02/06/2017 11:00
T1 Ehsan Valian 3 - 5 Shayan Javahe
T2 Hesam faridad 5 - 1 Ali Mohajer
T3 Morteza Hamam 5 - 4 Mahyar Seyedi
Sit-out : Narges Javahery
2. Round : 02/06/2017 11:00
T1 Shayan Javahe 5 - 3 Ali Mohajer
T2 Narges Javahe 5 - 4 Ehsan Valian
T3 Morteza Hamam 1 - 5 Mahyar Seyedi
Sit-out : Hesam faridad
1. Round :
T1 Narges Javahe 5 - 1 Hesam faridad
T2 Morteza Hamam 3 - 5 Shayan Javahe
T3 Mahyar Seyedi 3 - 5 Ali Mohajer
Sit-out : Ehsan Valian

Share